חזון המרכז

המרכז פועל למען קידום איכות החיים, שיוויון ההזדמנויות, מימוש זכויותיהם ווהשתתפותם המלאה בחברה הישראלית של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם, כל זאת בעזרת קידום הידע, המחקר, ההוראה והשירותים בתחום המוגבלויות ברוח תפיסה חברתית ממוקדת אדם. 

בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך של שינוי פרדיגמטי באופן בו מומשגת תופעת המוגבלות באקדמיה ובציבור. במסגרת השינוי מתחדדת בעולם ההבנה כי מוגבלות אינה רק תופעה רפואית או פסיכולוגית, אלא היא תופעה חברתית רבת-פנים המתעצבת, בין השאר, על-ידי גורמים סביבתיים, תרבותיים ופוליטיים. בהתאם לכך נטען כי חשוב להכיר במוגבלות כתוצר של יחסים מורכבים ומשתנים בין גורמים ביו-פסיכוסוציאליים של הגוף, הנפש, החברה, התרבות, הכלכלה, הסביבה, המשפחה והמדיניות. בעולם ובארץ מתפתח דור חדש של שירותים לדור חדש של אנשים עם מוגבלות המעוניינים להוביל ולשנות ולהיות חלק בלתי נפרד מהחברה בכל תחומיה.  

שינויים וחידושים אלה צריכים להיות נגישים לסטודנטים ואנשי מקצוע בכל מקצועות הטיפול. לאור זאת, הוקם  המרכז  ללימודי מוגבלות. המרכז ללימודי מוגבלות הינו מרכז משותף לבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית ולמסד נכויות (Israel Unlimited, ממשלת ישראל, ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודמן) ומיועד לקידום הידע, המחקר וההוראה בתחום המוגבלויות, ברוח התפיסה החברתית. 

המרכז מיועד לפיתוח ידע ומחקר חדשני בישראל בתחום המוגבלויות, קידום שיתופי פעולה מחקריים בין האקדמיה לשטח, עידוד שיתופי פעולה מחקריים בין חוקרים עם וללא מוגבלות, קידום ופיתוח ידע תיאורטי בתחום המוגבלות, קידום הוראה אקדמית ברוח תפיסה חברתית, ממוקדת אדם תוך מעורבות קהילתית לצורך קידום זכויות האדם של אנשים עם מוגבלות.  

 

   תמונה מאירוע הפתיחה של המרכז