ועדה אקדמאית

ניצן אלמוג

ד"ר ניצן אלמוג

ההסתדרות וביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר אילן