ועדה ציבורית

נילי בן דור

משרד הרווחה, האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

יואב קריים

מנהל שותף אשכול לפיתוח ושינוי חברתי, בית איזי שפירא