חברותא

חן בונדורבסקי

סטודנטית לתואר מוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד

לירון בניסתי

דוקטורנטית בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד
לירון בעלת תואר בוגר ומוסמך בריפוי בעיסוק מהאוניברסיטה העברית, ובעלת תואר מוסמך נוסף בניהול מערכות בריאות מאוניברסיטת בר אילן.

תמר גבע

סטודנטית לתואר מוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד
תמר טאוב

תמר טאוב

דוקטורנטית בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד
תמר טאוב, בעלת תואר בוגר בריפוי בעיסוק ותואר מוסמך בעבודה סוציאלית (במסלול תוכנית שוורץ לייעוץ והדרכה בגיל הרך) מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

דניאל סלומון

סטודנטית לתואר מוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד
 בוגרת לימודי עבודה סוציאלית קהילתית ומחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, וכיום לומדת בה לתואר מוסמך בתכנית שוורץ לניהול ארגונים בחברה האזרחית.

נועה פוגל

דוקטורנטית בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד

דקלה רונן

סטודנטית לתואר מוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד
עירא שטרן

עירא שטרן

דוקטורנט בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד
עירא משמש כרכז מחקר בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית.

מעיין שניידר

סטודנטית לתואר מוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד