מלגאי המרכז

תמר גבע

סטודנטית לתואר מוסמך בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית

שונית גול

סטודנטית לתואר מוסמך בתכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית