סטודנטים לתארים מתקדמים

תמר טאוב

תמר טאוב

דוקטורנטית בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד
תמר טאוב, בעלת תואר בוגר בריפוי בעיסוק ותואר מוסמך בעבודה סוציאלית (במסלול תוכנית שוורץ לייעוץ והדרכה בגיל הרך) מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
עירא שטרן

עירא שטרן

דוקטורנט בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד
עירא משמש כרכז מחקר בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית.

לירון בניסתי

דוקטורנטית בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד
לירון בעלת תואר בוגר ומוסמך בריפוי בעיסוק מהאוניברסיטה העברית, ובעלת תואר מוסמך נוסף בניהול מערכות בריאות מאוניברסיטת בר אילן.

נועה פוגל

דוקטורנטית בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד

דקלה רונן

סטודנטית לתואר מוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד

מעיין שניידר

סטודנטית לתואר מוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד

דניאל סלומון

סטודנטית לתואר מוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד
 בוגרת לימודי עבודה סוציאלית קהילתית ומחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, וכיום לומדת בה לתואר מוסמך בתכנית שוורץ לניהול ארגונים בחברה האזרחית.

תמר גבע

סטודנטית לתואר מוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד

חן בונדורבסקי

סטודנטית לתואר מוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד