אירועים שהתקיימו בשנים קודמות

במהלך שנת תשע"ז (2016-2017)- תשע"ח (2017-2018),  נערכו פעילויות רבות ומגוונות: מפגשים פתוחים קבועים, מפגשי חוקרים, כנסים, ימי עיון ואירועים מיוחדים. ניתן להתרשם אודות האירועים בקבצים הבאים הכוללים קישורים לסרטוני צילום האירועים ותמלוליהם.