מפגשי חוקרים

מידי כחודש וחצי עורך המרכז ללימודי מוגבלות מפגשי חוקרים, בהם יושם דגש על שיתוף פעולה בין המחקר לבין השטח במטרה להעלות נושאים מקצועיים לחשיבה ודיון בדילמות שונות בתחום המוגבלות. מפגשים אלו יהיו פתוחים לתלמידים לתארים מתקדמים וחוקרים העוסקים בתחומי המוגבלויות מדיסציפלינות שונות. מפגשים ייחודיים אלו מהווים במה להצגה ודיון במחקרים פורצי דרך מישראל והעולם.

מפגשים אלו מיועדים לחבר בין סטודנטים לתארים מתקדמים, חוקרים מהאקדמיה, חוקרים מארגונים ואנשי שדה. המטרה הינה להעלות דילמות מחקריות, לדון במחקרים פורצי דרך בתחום המוגבלות, לדון במתודולוגיות מחקריות התואמות לתחום המוגבלויות, ולדון באופן שבו מחקרים תורמים לקידום מדיניות ופרקטיקה. 

 

תמונה ממפגש חוקרים שהתקיים בשנת תשע"ז