קבוצת עניין לתלמידי מחקר בתחום לימודי מוגבלות

קבוצת למידה של חברותא בנושא מוגבלות

התחום של לימודי מוגבלויות ( Disability Studies) עודנו בהתהוות בעולם האקדמיה בישראל ובעל פוטנציאל להמשך התרחבות והבנה. במסגרת המרכז פועלת חברותא של דוקטורנטים - קבוצת דיון בנושא של מוגבלות. מטרת הקבוצה לחבר בין דוקטורנטים מאוניברסיטאות שונות לצורך לימוד ושיח משותף בראי ביקורתי על נושא המוגבלות, תוך התבוננות בגישות השונות שתחום זה כולל בתוכו.
היות ותחום המוגבלות הינו שדה בין-תחומי הנוגע לדיסציפלינות רבות, הקבוצה מתאימה לכל מי שעוסק בתחום המוגבלות/נכות מזוויות שונות: מקצועות הטיפול, משפטים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, היסטוריה, אמנות, תרבות ועוד.

הקבוצה תהווה מקום בו יהיה ניתן להיחשף לנושאי המחקר השונים של חברי הקבוצה וללמוד על שיטות מחקר ומתודולוגיה מסוגים שונים. הלמידה המשותפת תיצור תחושת שייכות ושותפות לדוקטורנטים.

המפגשים יכללו לסירוגין הצגה של מאמר בתחום המוגבלות ודיון מפרה בו, וכן הצגת המחקר של כל משתתף בקבוצה, ויינתן מקום למשוב וייעוץ באווירה מקדמת ומכבדת.

בנוסף במהלך השנה יתקיימו שתי הרצאות אורח. התאמות נגישות יינתנו בהתאם לצורך.

המפגשים יתקיימו אחת לחודש לערך בימי רביעי בין השעות 16:30-18:30 באוניברסיטה העברית בירושלים, בקמפוס הר הצופים.

 

כל מי שמעוניין/ת להצטרף מוזמן/ת לפנות לראש הקבוצה אפרת לסטר קידר

 efrat.keidar@mail.huji.ac.il      054-5889831

 

תמונה ממפגש פרוייקט חברותא שהתקיים בשנת תשע"ז