קבוצת למידה בנושא Mad Studies

תלמידי מחקר וחוקרים בתחום בריאות הנפש, אנו שמחים להזמינכם.ן לקבוצת מחקר ודיון חדשה שתפתח במרכז בשנה"ל הקרובה ותעסוק ב- Mad Studies, שדה ידע חדש ובין-תחומי, שמציע מבט רב-מימדי ורחב על שיגעון.

הקבוצה תהיה פתוחה לתלמידי מחקר מכל מוסדות הלימוד (מוסמך ודוקטורט) וכן לחוקרים בשדה בריאות הנפש, המתעניינים במימדים שונים (חברתיים, תרבותיים, היסטוריים, פוליטיים-ביקורתיים, משפטיים, פילוסופיים, סובייקטיביים ועוד) של "שיגעון" והפרעות נפשיות. 
מטרתה להוות כר פורה ללמידה משותפת ולשיח בין-תחומי תוך יצירת מרחב למחקר אישי בתחומי דעת שונים.

הקבוצה תפעל לאורך שנה"ל ותיפגש אחת לחודש. המפגשים יהיו בנויים מהצגת תחומי המחקר של המשתתפים, קריאה ולימוד של טקסטים ודיון פתוח. כמו כן, מתוך העבודה על תחומי הדעת השונים נשאף לגבש עמדה תיאורטית בהירה יותר לגבי התחום.

להצטרפות, שלחו קורות חיים ותיאור קצר (עד חצי עמוד) של תחום העניין/ המחקר שלכם.ן לרכזת הקבוצה - ד"ר רננה שטנגר אלרן, בדוא"ל:
renana.elran@mail.huji.ac.il

 

תמונה של פרסום הפרוייקט