סדרת הרצאות: מוגבלות בראיה חברתית

בשנת תשע"ז סדרת ההרצאות התמקדה בזכויות האדם הבולטות באמנת האו''ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות (CRPD), שאושררה על ידי ישראל בשנת 2012. אמנה זו נועדה לקדם, להגן ולהבטיח שכל אדם עם מוגבלות ייהנה משוויון מלא והגנה על כל זכויות האדם, תוך שמירה על כבודו. אחת לשבועיים ארחנו מרצה מומחה בתחום, שהציג נושא מסוים ואת השלכותיו על חיי היומיום של אנשים עם מוגבלות בישראל בראייה פרטנית ומערכתית. כך עמדה אמנת האו''ם ומשמעותה לדיון בכל מפגש, בו בחנו את השלכותיה על מדיניות ופיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים. 

בשנת תשע"ח במסגרת סדרת ההרצאות התמקדנו בשני תחומים מרכזים בחייהם של אנשים עם מוגבלות: תחום ההשכלה באופן כללי וההשכלה הגבוהה בפרט, ותחום האוטונומיה, הגדרה עצמית ובחירה. נבחן, בין היתר, את זכותם של אנשים עם מוגבלות למימוש תחומים אלו, דרכים להגשמתם ונציג פרוייקטים ושירותים שונים המנסים לקדם תחומים אלו. נדון באופן ביקורתי בפערים בין המצב הקיים לבין המצב הרצוי בהתבסס על הגישה החברתית למוגבלות. לצפייה בסיליבוס הקורס שייערך בסמסטר ב' הקרוב: PDF iconלחץ כאן.

בשנת תשע"ט במסגרת סדרת המפגשים נסקור את הגישה הרפואית/ פרטנית למוגבלות וכן את הגישה (גישות) חברתיות וגישות ביקורתיות. במהלך הסמסטר נדון בסוגיות שונות הקשורות לחייהם של אנשים עם מוגבלות תוך נסיון לדון בסוגיות אלו תחת הפרספקטיבה החברתית-ביקורתית למוגבלות. מרבית שיעורי הקורס ניתנים על-ידי מרצים אורחים מתחומים מגוונים. כמו כן, הקורס פתוח בפני שומעים חופשיים מהקהל הרחב.
לצפייה בתכנית המפגשים: לחצ/י כאן.

***********************************************************************************************************************

המפגשים מתקיימים בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית בקמפוס הר הצופים לאורך שנת הלימודים, בימי רביעי מדי שבועיים בין השעות 14:30-16:00. 

חוקרים, סטודנטים לתארים מתקדמים, אנשי מקצוע, פעילים חברתיים וכלל העוסקים והמתעניינים בתחום מוזמנים בחום לקחת חלק פעיל במפגשים (מידע אודות מפגשים קרובים מופיע בלוח האירועים).  ילהרשמה מראש ופרטים נוספיםdisability.studies@mail.huji.ac.il.

 

 

תמונה ממפגש קולוקוויום שהתקיים בשנת תשע"ז