מוגבלות בראייה חברתית: איפה אנו עומדים ולאן שואפים - מפגש רביעי

תאריך: 
ד', 02/05/2018 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר 420 שבביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, באוניברסיטה העברית
נושא המפגש: מוגבלות במשפט - על הקשרים ההדדיים בין התפתחות שיח הזכויות והגישה הביקורתית למוגבלות
מרצה: 
ד"ר שגית מור