מוגבלות בראייה חברתית: איפה אנו עומדים ולאן שואפים - מפגש שני

תאריך: 
ד', 25/04/2018 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר 420 שבביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, באוניברסיטה העברית

נושא המפגש: הכרות עם נושאי הקורס העיקריים – דגש על גישות ומודלים לבחירה עצמית
 

מרצה: 
ד"ר שירלי ורנר