מוגבלות בראייה חברתית: איפה אנו עומדים ולאן שואפים - מפגש שלישי

תאריך: 
ד', 09/05/2018 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר 420 שבביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, באוניברסיטה העברית

נושא המפגש: שילוב אנשים עם מוגבלויות בתהליכי חקיקה: התבוננות דרך שינוי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

 

מרצה: 
יותם טולוב ורונן גיל