כנס עתיד נגיש בהשכלה הגבוהה 3/12/20

6 דצמבר, 2020

לציון היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות אנו מתכבדים להזמינכם לכנס בנושא:
קידום עתיד נגיש לסטודנטים/ות עם מוגבלות ופיתוח מעטפת סיוע ונגישות במוסדות להשכלה גבוהה.

ההשתלבות בהשכלה גבוהה היא גורם המשפיע ישירות על התקדמותם של פרטים ושל קבוצות בחברה, סיכויי השתלבות בתעסוקה, ניידות חברתית וכלכלית וכן מהווה שער להרחבת אופקים ופיתוח חשיבה ביקורתית. עבור אנשים עם מוגבלות בפרט, השכלה גבוהה מהווה שער מרכזי לשילוב בחברה ובשוק התעסוקה. למרות זאת, בעקבות חסמים שונים, לרבות סטיגמות, קשיי נגישות ועוד, ייצוגם של אנשים עם מוגבלות בהשכלה הגבוהה עדיין נמוך משמעותית מכלל האוכלוסיה.

במסגרת הכנס, התקיים שיח על החסמים הקיימים בהשכלה הגבוהה עבור אנשים עם מוגבלות, השינויים וההתקדמות שהושגה במהלך השנים האחרונות, לצד האתגרים שנותרו וכן נעלה הצעות ליצירת עתיד נגיש עבור סטודנטים עם מוגבלות.

פירוט מהלך הכנס:
דברי פתיחה:
- זאב אלקין, שר ההשכלה הגבוהה
- פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר ות"ת
- פרופ' גיא הרפז, יו"ר פורום דיקני הסטודנטים
- מר שלומי יחיאב, יו"ר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית
בהנחיית: עו"ד רון דרך, מנחה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות באוניברסיטה העברית

*** מושב ראשון *** 
מאין באנו ולאן אנו הולכים:  30 שנות פעילות בהנגשת הלמידה בהשכלה הגבוהה.

השפעות עמותת לשם ומיזם 'מהפכה בהשכלה' על מרכזי התמיכה. הצגת הישגי מרכזי התמיכה והאתגרים היומיומיים בתפעולם.
בהשתתפות:
- עו"ס תמי איילון, רכזת בכירה לפיתוח שירותים לנכים אגף הקרנות במוסד לביטוח לאומי,
- עו"ס גיא פינקלשטיין, מנכל עמותת לשם לשעבר, מומחה נגישות ומיצוי זכויות בהשכלה הגבוהה,
- גב' אריאלה הלווינג, מנהלת מרכז הנגישות במכללה אקדמית ספיר ובית ברל.


*** מושב שני ***
קול הסטודנטים/ות: מציאות מורכבת- חסמים ומענים.סטודנטים/ות מספרים על האתגרים וההתמודדות עם מגבלות באקדמיה.

במסגרת המושב סטודנטים/ות המתמודדים עם מגוון מוגבלויות יתארו את חוויותיהם האישיות בהתמודדות עם המגבלה; השלכות על מעגלי החיים, גיבוש תפיסה עצמית, התמודדות עם קשיים בשגרה ובקורונה, דיאלוג עם הסביבה וחוויות הצלחה.
בהנחיית:
- ד"ר ליאת צרפתי, מנהלת היחידה ללקויות למידה ויחידת הנגישות באוניברסיטה העברית
- עוז איסרוב, יו"ר תא סמ"ן באוניברסיטה העברית ורכז המרכז ללימודי מוגבלות


*** מושב שלישי ***
מבט לעתיד נגיש- דיון בדרכים לשילוב אנשים עם מוגבלות בהשכלה גבוהה ומתווה לעתיד נגיש.

במסגרת המושב ייסקרו החסמים המרכזיים העומדים בפני השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בהשכלה גבוהה, לרבות נגישות השירות, העדר מעטפת סיוע וחוסר בנתונים ויוצגו הצעות לקידום תקצוב הנגישות והשילוב בהשכלה גבוהה, בשיח עם הגורמים הרלוונטיים.

בהשתתפות:
- חבר הכנסת רם שפע, יו"ר ועדת החינוך
- פרופ' שירה ילון חיימוביץ, דקנית הסטודנטים וראשת המרכז לאקדמיה שוויונית, הקריה האקדמית אונו
- גב' תמי ויזינפלד, מפקחת ארצית, נגישות השירות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
- עו"ד רון דרך, מנחה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות באוניברסיטה העברית


הכנס ביוזמת: התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, פורום דיקני הסטודנטים באקדמיה הישראלית, פורום מנהלי/ות מרכזי התמיכה במוסדות להשכלה גבוהה, המרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית, הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות באוניברסיטה העברית, תא סמ"ן באוניברסיטה העברית, מכון מופ"ת- בית ספר למחקר ולפיתוח תוכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה כללית וקרנות הביטוח הלאומי.

 

הקלטה של הכנס:

https://youtu.be/GU89FtmNzs0