אפרת לוסקי-וייסרוז

אפרת לוסקי-וייסרוז
רכזת המרכז ללימודי מוגבלות
דוקטורנטית בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד