עופר קרוננפלד

עופר קרוננפלד, רכז
רכז המרכז ללימודי מוגבלות
תלמיד מוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד