דניאל סלומון

סטודנטית לתואר מוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד
 בוגרת לימודי עבודה סוציאלית קהילתית ומחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, וכיום לומדת בה לתואר מוסמך בתכנית שוורץ לניהול ארגונים בחברה האזרחית. עבודת  התיזה שלה בהנחיית ד"ר הולר, עוסקת במחקר אודות אנשים עם מוגבלות.