לירון בניסתי

דוקטורנטית בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד
לירון בעלת תואר בוגר ומוסמך בריפוי בעיסוק מהאוניברסיטה העברית, ובעלת תואר מוסמך נוסף בניהול מערכות בריאות מאוניברסיטת בר אילן. עבודת הדוקטורט שלה, בהנחיית ד"ר שירלי ורנר, מתמקדת בחקירת יישום המלצות וועדת דורנר הנוגעות לשילוב ילדים עם מוגבלות במסגרות חינוך רגילות. לצד פעילותה האקדמית, לירון מנהלת את חטיבת הגיל הרך בעמותת "שלוה".