פרופ' מימי אייזנשטדט

מימי אייזנשטדט
דיקנית בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים
02-5882205