נועה פוגל

דוקטורנטית בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד