תמר גבע

סטודנטית לתואר מוסמך בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית