הרצאות ומפגשי חוקרים

מפגשי חוקרים

מידי כחודש וחצי עורך המרכז ללימודי מוגבלות מפגשי חוקרים, בהם מושם דגש על שיתוף פעולה בין המחקר לבין השטח במטרה להעלות נושאים מקצועיים לחשיבה ודיון בדילמות שונות בתחום המוגבלות. מפגשים אלו פתוחים לתלמידים/ות לתארים מתקדמים וחוקרים/ות העוסקים/ות בתחומי המוגבלויות מדיסציפלינות שונות. מפגשים ייחודיים אלו מהווים במה להצגה ודיון במחקרים פורצי דרך מישראל והעולם.

המפגשים מיועדים לחבר בין סטודנטים/ות לתארים מתקדמים, חוקרים/ות מהאקדמיה, חוקרים/ות מארגונים ואנשי שדה. המטרה הינה להעלות דילמות מחקריות, לדון במחקרים פורצי דרך בתחום המוגבלות, לדון במתודולוגיות מחקריות התואמות לתחום המוגבלויות, ולדון באופן שבו מחקרים תורמים לקידום מדיניות ופרקטיקה.

לצפייה בהקלטות ותמלולים של מפגשים משנים קודמות לחצו כאן