המרכז ללימודי מוגבלות עוסק בקידום שיח מחקרי, תיאורטי וביקורתי על המקום של אנשים עם מוגבלות בחברה ובתרבות ועל האפשרויות לבניית חברה צודקת יותר עבור אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם. המרכז הוא שותפות של ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית וג'וינט ישראל.