מלגות ומענקים

מלגות ומענקים ע"ש מילי בלום

בכל שנה מעודד המרכז מחקר בתחום לימודי המוגבלות על ידי נתינת מלגות ומענקי מחקר. בדף זה תוכלו לראות את המענקים שניתנו עד כה וקולות קוראים למלגות עתידיות.

 

מענקי מחקר

למי מיועד המענק?

חוקרים/ות ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל אשר מחקרם עוסק במוגבלות תוך שימוש בנקודת מבט חברתית-ביקורתית  עדיפות תינתן להצעות העוסקות ב: שירות מוכוון אדם; דיור בקהילה; קהילתיות ומניעת בדידות; טכנולוגיה, אוריינות דיגיטלית ומיומנויות המאה ה-21; תפיסות וייצוגים תרבותיים; ויחסה של מדינת הרווחה. כמו כן, תינתן עדיפות לחוקרים צעירים,  לצוות מחקר אינטרדיסציפלינרי , לשילוב חוקרים עם מוגבלות בצוות ולשיתופי פעולה אקדמיה-שדה. על מגיש/ת הבקשה להיות ממוסד להשכלה גבוהה, אולם ניתן לצרף לצוות המחקר חוקרים/ות ממוסדות מחקר נוספים.

 

קול קורא תשפ"ב - מה יש להגיש?

א. בקשה בכתב הכוללת ביוגרפיה אקדמית קצרה ופרטים אישיים של החוקרים (פרטי התקשרות, החוג והמוסד אליו משוייכים).

ב. תקציר המחקר הכולל: נושא ושאלות מחקר; רציונל המחקר ותרומתו האמפירית, התיאורטית ו/או הפרקטית ושיטת המחקר. חובה לכלול הסבר על הרלוונטיות של המחקר לתחום המוגבלות בהקשרה החברתי (עד שלושה עמודים, רווח 1.5, פונט 12).

ג. נוסח מקוצר של קורות החיים של צוות החוקרים/ות.

ד. לוח זמנים לביצוע המחקר.

ה. פירוט תקציב מבוקש (חל איסור לכלול בתקציב שכר למגישי הבקשה).

 

בשיפוט ההצעות יילקחו בחשבון ההיבטים הבאים: המידה בה המחקר המוצע עונה על דרישתו של הקול קורא; הערך המדעי של המחקר ותרומתו הפוטנציאלית לקידום הידע התיאורטי בתחום; תרומתו היישומית של המחקר לקידום השדה החברתי של המוגבלות; בהירות הצגת הנושא, מטרות המחקר והשיטות המוצעות; היתכנות לוח הזמנים, התקציב והאמצעים העומדים לרשות החוקר/ת; כישורי החוקר/ת; תינתן עדיפות לחוקרים עם מוגבלות. 

גובה המענק: עד 20,000 שקלים (לועדת השיפוט הסמכות לחלק את הסכום למספר זוכים/ות ו/או להעניק רק חלק מגובה המענק). דרישות נוספות: מקבלי המענק יידרשו: להגיש דוח מחקר מסכם בסיום תקופת המחקר (5-4 עמודים) ולהציג את ממצאי המחקר במסגרת אירוע של המרכז.

את הבקשה יש להגיש דרך הלינק הבא - https://forms.gle/SgCszfJX1g5hvX8HA  עד יום שלישי ה-30.11.2021. 

 

רשימת מקבלי.ות מענק משנים קודמות

תשפ"א

"Empathic Accuracy and Synchrony Towards Autistic People" /// ד"ר ענת פרי וד"ר יונת רם מהאוניברסיטה העברית 

"צדק עיסוקי ככלי לקידום שיקום בקהילה בקרב אנשים עם קשיים נפשיים" /// ד"ר נעמי שרויאר, פרופ' דנה ושדי וגב' הילה כהן מאוניברסיטת חיפה 

תשע"ט

"שותפות ועצמאות בקרב צעירים - ההקשר הסובייקטיבי, הקהילתי והמקצועי של המוגבלות" /// ד"ר ארנה שמר

"עולמם הרגשי של מתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: מחקר פעולה משתף מבוסס דרמה" /// ד"ר כרמית נעה שפיגלמן וד"ר רינת פינגר-שאל

תשע"ח

"תפישת הקונפליקט עם הממסד והחברה מנקודת מבטם של אוטיסטים בוגרים" /// פרופ' אביעד רז (דוקטורנטית איריס שיינד)

 social participation of deaf and hard of hearing school-aged children: The contribution of social- environmental factors /// ד"ר ענת זיידמן-זית וד"ר אדוה איכנגרין

 

 

מלגות מחקר

למי מיועד המענק?

תלמידי/ות מחקר לתואר שני או שלישי מכלל החוגים, המחלקות והפקולטות באוניברסיטה העברית בירושלים, אשר מחקרם עוסק במוגבלות תוך שימוש בנקודת מבט חברתית-ביקורתית. עדיפות תינתן להצעות העוסקות ב: שירות מוכוון אדם; דיור בקהילה; קהילתיות ומניעת בדידות; טכנולוגיה, אוריינות דיגיטלית ומיומנויות המאה ה-21; תפיסות וייצוגים תרבותיים; ויחסה של מדינת הרווחה.

 

קול קורא תשפ"ב

גובה המלגה: תואר שני: 2-1 מלגות בגובה של עד 5,000 ₪. תואר שלישי: 2-1 מלגות בגובה של עד 8,000 ש"ח (גובה המלגות יקבע בהתאם להחלטת ועדת השיפוט ובהתאם למספר הזוכים/ות).

 

מה יש להגיש?

א. תקציר המחקר (כולל נושא ובעיית המחקר, רציונל, שיטת המחקר ותרומתו האמפירית, תיאורטית ו/או יישומית). (עד עמוד וחצי).

ב. הסבר על הרלוונטיות של המחקר לנושא המלגה (עד חצי עמוד).

ג. קורות חיים.

ד. עותק מהצעת המחקר ומסמך המעיד על אישורה (במידה ויש).

ה. המלצה מהמנחה.

ו. רשימה של מקורות מימון נוספים שקיבל תלמיד המחקר/ה במהלך עבודתו על עבודת המחקר.

 

ההצעות תישפטנה לפי המידה בה המחקר עונה על דרישות הקול קורא, תרומתו הפוטנציאלית של המחקר לקידום הידע התיאורטי בתחום, ותרומתו היישומית של המחקר לקידום השדה החברתי של המוגבלות. תינתן עדיפות לסטודנטים.ות עם מוגבלות.

דרישות נוספות: מקבלי המלגה יידרשו: להגיש דוח מחקר מסכם בסיום תקופת המחקר (3-2 עמודים) ולהציג את ממצאי המחקר במסגרת אירוע של המרכז.

 

את הבקשה יש להגיש דרך הלינק הבא- https://forms.gle/h1qgq5WazDUHBqrN6 עד יום שלישי ה-30.11.2021.

 

רשימת מקבלי.ות מלגה משנים קודמות

תשפ"א

"תפיסת המוגבלות וחוויית ההורות בקרב אמהות לילד עם מוגבלות בחברה החרדית" /// לירון בניסתי

"אשפוז פסיכיאטרי כפוי בישראל  - עיון מתוך ביקורת מוגבלות ומשפט ולאור פרשנות האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלויות" /// שרון פרימור

"Disability performance of people with invisible communicative disabilities on SNS" /// נעמי ביטמן

תשע"ט

"עמדות עובדים סוציאליים ביחס לזוגיות של אנשים עם מוגבלות שכלית" /// עו"ס חן בונדרובסקי-הימן (לצפייה בהרצאה של חן על עבודתה במסגרת פעילות המרכז לחצו כאן)

"הגדרה עצמית ועידוד לאוטונומיה בקבלת החלטות בקרב מתבגרים עם מוגבלות: השוואה בין תפיסותיהם של מתבגרים להוריהם" /// תמר טאוב

"מתחים סביב שילוב תלמידים עם צרכים יחודיים בבתי ספר בישראל: בין הכלה לבידוד, בין נרמול להכרה" /// הילה שנהב

תשע"ח

"על הכלה, הדרה ומה שביניהן: מקרה הבוחן של 'בתי ספר מכילים'" בישראל /// שונית גול (לצפייה בהרצאה של שונית במסגרת פעילות המרכז לחצו כאן)

"הורים לילדים עם מוגבלות החברים בקבוצות מנהיגות יישוביות בישראל: מניעים להשתתפות והשפעתה על ההורה הפעיל" /// תמר גבע

תשע"ז

"תפיסת מוגבלות בקרב מרפאים בעיסוק העובדים במחלקת שיקום" /// עדית שמלה

"סימנים במרחב": תאטרון בשפת סימנים ככלי למאבק תרבותי ולתפיסה חושית חדשה" /// אפרת חן

"לחצים אקדמיים, תמיכה, תפקוד אקדמי ורווחה נפשית בקרב סטודנטים עם לקות ראייה" /// סבאח אחלאם