מלגות ומענקים

מלגות ומענקים ע"ש מילי בלום

בכל שנה מעודד המרכז מחקר בתחום לימודי המוגבלות על ידי נתינת מלגות ומענקי מחקר. בדף זה תוכלו לראות את המענקים שניתנו עד כה וקולות קוראים למלגות עתידיות.

 

מענקי מחקר

למי מיועד המענק?

חוקרים/ות ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל אשר מחקרם עוסק במוגבלות תוך שימוש בנקודת מבט חברתית-ביקורתית  עדיפות תינתן להצעות העוסקות ב: שירות מוכוון אדם; דיור בקהילה; קהילתיות ומניעת בדידות; טכנולוגיה, אוריינות דיגיטלית ומיומנויות המאה ה-21; תפיסות וייצוגים תרבותיים; ויחסה של מדינת הרווחה. כמו כן, תינתן עדיפות לחוקרים צעירים,  לצוות מחקר אינטרדיסציפלינרי , לשילוב חוקרים עם מוגבלות בצוות ולשיתופי פעולה אקדמיה-שדה. על מגיש/ת הבקשה להיות ממוסד להשכלה גבוהה, אולם ניתן לצרף לצוות המחקר חוקרים/ות ממוסדות מחקר נוספים.

לקול קורא להגשת מועמדות למענק לשנת תשפ"א לחצו כאן.

 

רשימת מקבלי.ות מענק משנים קודמות

תשע"ט

"שותפות ועצמאות בקרב צעירים - ההקשר הסובייקטיבי, הקהילתי והמקצועי של המוגבלות" /// ד"ר ארנה שמר

"עולמם הרגשי של מתבגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: מחקר פעולה משתף מבוסס דרמה" /// ד"ר כרמית נעה שפיגלמן וד"ר רינת פינגר-שאל

תשע"ח

"תפישת הקונפליקט עם הממסד והחברה מנקודת מבטם של אוטיסטים בוגרים" /// פרופ' אביעד רז (דוקטורנטית איריס שיינד)

 social participation of deaf and hard of hearing school-aged children: The contribution of social- environmental factors /// ד"ר ענת זיידמן-זית וד"ר אדוה איכנגרין

 

 

מלגות מחקר

למי מיועד המענק?

 

תלמידי/ות מחקר לתואר שני או שלישי מכלל החוגים, המחלקות והפקולטות באוניברסיטה העברית בירושלים, אשר מחקרם עוסק במוגבלות תוך שימוש בנקודת מבט חברתית-ביקורתית. עדיפות תינתן להצעות העוסקות ב: שירות מוכוון אדם; דיור בקהילה; קהילתיות ומניעת בדידות; טכנולוגיה, אוריינות דיגיטלית ומיומנויות המאה ה-21; תפיסות וייצוגים תרבותיים; ויחסה של מדינת הרווחה.

לקול קורא להגשת מועמדות למלגה לשנת תשפ"א לחצו כאן.

 

רשימת מקבלי.ות מלגה משנים קודמות

תשע"ט

"עמדות עובדים סוציאליים ביחס לזוגיות של אנשים עם מוגבלות שכלית" /// עו"ס חן בונדרובסקי-הימן (לצפייה בהרצאה של חן על עבודתה במסגרת פעילות המרכז לחצו כאן)

"הגדרה עצמית ועידוד לאוטונומיה בקבלת החלטות בקרב מתבגרים עם מוגבלות: השוואה בין תפיסותיהם של מתבגרים להוריהם" /// תמר טאוב

"מתחים סביב שילוב תלמידים עם צרכים יחודיים בבתי ספר בישראל: בין הכלה לבידוד, בין נרמול להכרה" /// הילה שנהב

תשע"ח

"על הכלה, הדרה ומה שביניהן: מקרה הבוחן של 'בתי ספר מכילים'" בישראל /// שונית גול (לצפייה בהרצאה של שונית במסגרת פעילות המרכז לחצו כאן)

"הורים לילדים עם מוגבלות החברים בקבוצות מנהיגות יישוביות בישראל: מניעים להשתתפות והשפעתה על ההורה הפעיל" /// תמר גבע

תשע"ז

"תפיסת מוגבלות בקרב מרפאים בעיסוק העובדים במחלקת שיקום" /// עדית שמלה

"סימנים במרחב": תאטרון בשפת סימנים ככלי למאבק תרבותי ולתפיסה חושית חדשה" /// אפרת חן

"לחצים אקדמיים, תמיכה, תפקוד אקדמי ורווחה נפשית בקרב סטודנטים עם לקות ראייה" /// סבאח אחלאם