סדרות מפגשים פתוחים - קולוקיום

במסגרת פעילות המרכז ללימודי מוגבלות בכל שנה אנו עורכים סדרת מפגשים הפתוחים לקהל הרחב העוסקים בנושא גג הקשור ללימודי מוגבלות וחוקרים אותו מזוויות שונות. המפגשים מתקיימים בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית בקמפוס הר הצופים במהלך סמסטר ב' של שנת הלימודים ופתוחים לקהל הרחב. אנו מזמינים אתכם לצפות במפגשים שלנו משנים קודמות ולהצטרף אלינו למפגשים בעתיד.

 

בשנת תשפ"ב דנו בקשר של אנשים עם מוגבלות ומשפחה "קרובים קרוביםאנשים עם מוגבלות, משפחה ויחסי קרבה". לאורך השנים השיח המסורתי והמקצועי סביב משפחה ואנשים עם מוגבלות התבסס על תפיסה פרטנית, פטרונית ורפואית של המוגבלות, תפיסה הרואה במוגבלות טרגדיה אישית. בתוך כך, שיח זה נטה לבחון את ההשלכות השליליות שיש לאדם עם מוגבלות על בני משפחתו ואת האופנים בהם ניתן להתמודד עם השלכות אלו ולצמצמן. יתרה מכך, שיח זה נע בין התעלמות מהזכות של אנשים עם מוגבלות להיות הורים בעצמם לבין הטלת ספק ביכולתם לגדל ילדים. בסדרת המפגשים הנוכחית, אשר מבוססת על הרצאות אורחות, נעשה שימוש בגישה החברתית-ביקורתית של מוגבלות כדי לחשוב מחדש ומזוויות מגוונות על ההצטלבויות שבין אנשים עם מוגבלות, משפחה ויחסי קרבה.

לחצו כאן לצפייה בהקלטות ותמלולים של המפגשים משנה זו.

 

בשנת תשפ"א דנו בקשר שבין קהילה ואנשים עם מוגבלות "קהילה (מוגבלת) אתגרים והזדמנויות ביצירת קהילה מכילה". שיח הזכויות העוסק באנשים עם מוגבלות עוסק רבות במונח קהילה. שילוב קהילתי, קהילת האנשים עם מוגבלות (disability community) ודיור קהילתי הם דוגמא לכך. במסגרת עשרת המפגשים הבאים התבקשנו לחשוב (מחדש) על מונח זה כדי להבין טוב יותר מהי קהילה עבור אנשים עם מוגבלות, כיצד יוצרים אותה, איפה היא קיימת ולמה אנחנו בכלל צריכים אותה.

לחצו כאן לצפייה בהקלטות ותמלולים של המפגשים משנה זו.

 

 

בשנת תש"פ במסגרת סדרת המפגשים הפתוחים סקרנו את מקומם של אנשים עם מוגבלות כאזרחים בחברה הישראלית. במאה העשרים ואחת אזרחות במדינה דמוקרטית אמורה להעניק לאדם שורה של זכויות אזרחיות, פוליטיות וחברתיות. להיות אזרח גם גורר אחריו ציפייה כי האדם ימלא את חובתו האזרחית, כגון שירות צבאי/לאומי או השתלבות בשוק העבודה, ואף מסמן את הגבול בינינו לבין ה"אחר", זה שאינו אזרח. יחד עם זאת, מחקרים ביקורתיים מאתגרים את מושג האזרחות ומראים כי כרטיס הכניסה לעולם האזרחות אינו מחולק באופן הוגן, וכי קבוצות מסוימות בחברה מקבלות מעמד עודף על פני קבוצות אחרות. בסדרת המפגשים הזו, שהתקיימה במרחב הוירטואלי באמצעות תוכנת זום, דנו במעמד האזרחי של אנשים עם מוגבלויות בישראל ונבחן סוגיות שונות הקשורות למעמד זה.

לחצו כאן לצפייה בהקלטות ותמלולים של המפגשים משנה זו.

 

בשנת תשע"ט במסגרת סדרת המפגשים סקרנו את הגישה הרפואית/ פרטנית למוגבלות וכן את הגישה (גישות) חברתיות וגישות ביקורתיות. במהלך הסמסטר דנו בסוגיות שונות הקשורות לחייהם של אנשים עם מוגבלות תוך נסיון לדון בסוגיות אלו תחת הפרספקטיבה החברתית-ביקורתית למוגבלות. מרבית שיעורי הקורס ניתנו על-ידי מרצים אורחים מתחומים מגוונים. כמו כן, הקורס היה פתוח בפני שומעים חופשיים מהקהל הרחב.

לחצו כאן לצפייה בהקלטות ותמלולים של המפגשים משנה זו.

 

בשנת תשע"ח במסגרת סדרת ההרצאות התמקדנו בשני תחומים מרכזים בחייהם של אנשים עם מוגבלות: תחום ההשכלה באופן כללי וההשכלה הגבוהה בפרט, ותחום האוטונומיה, הגדרה עצמית ובחירה. בחנו, בין היתר, את זכותם של אנשים עם מוגבלות למימוש תחומים אלו, דרכים להגשמתם ונציג פרוייקטים ושירותים שונים המנסים לקדם תחומים אלו. דנו באופן ביקורתי בפערים בין המצב הקיים לבין המצב הרצוי בהתבסס על הגישה החברתית למוגבלות. 

לחצו כאן לצפייה בהקלטות ותמלולים של המפגשים משנה זו.

 

בשנת תשע"ז סדרת ההרצאות התמקדה בזכויות האדם הבולטות באמנת האו''ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות (CRPD), שאושררה על ידי ישראל בשנת 2012. אמנה זו נועדה לקדם, להגן ולהבטיח שכל אדם עם מוגבלות ייהנה משוויון מלא והגנה על כל זכויות האדם, תוך שמירה על כבודו. אחת לשבועיים ארחנו מרצה מומחה בתחום, שהציג נושא מסוים ואת השלכותיו על חיי היומיום של אנשים עם מוגבלות בישראל בראייה פרטנית ומערכתית. כך עמדה אמנת האו''ם ומשמעותה לדיון בכל מפגש, בו בחנו את השלכותיה על מדיניות ופיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים. 

לחצו כאן לצפייה בהקלטות ותמלולים של המפגשים משנה זו.

***********************************************************************************************************************

המפגשים מתקיימים בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית בקמפוס הר הצופים במהלך סמסטר ב' של שנת הלימודים, בימי רביעי בין השעות 14:30-16:00.  

חוקרים, סטודנטים לתארים מתקדמים, אנשי מקצוע, פעילים חברתיים וכלל העוסקים והמתעניינים בתחום מוזמנים בחום לקחת חלק פעיל במפגשים (מידע אודות מפגשים קרובים מופיע בלוח האירועים).  להרשמה מראש ופרטים נוספיםdisability.studies@mail.huji.ac.il.