מלגות מחקר תשפ"א

קול קורא למלגות מחקר של המרכז ללימודי מוגבלות על שם מילי בלום לשנת תשפ"א

 

בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך של שינוי פרדיגמטי אשר במסגרתו מתחדדת ההבנה כי מוגבלות אינה רק תופעה רפואית או פסיכולוגית, אלא תופעה חברתית רבת-פנים המתעצבת, בין השאר, על-ידי גורמים סביבתיים, כלכליים, תרבותיים ופוליטיים. מטרת המרכז ללימודי מוגבלות, המהווה שותפות בין בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד (האוניברסיטה העברית) וג'וינט ישראל הינה לקדם שינוי זה.

 

למי מיועדת המלגה?

תלמידי/ות מחקר לתואר שני או שלישי מכלל החוגים, המחלקות והפקולטות באוניברסיטה העברית בירושלים, אשר מחקרם עוסק במוגבלות תוך שימוש בנקודת מבט חברתית-ביקורתית. עדיפות תינתן להצעות העוסקות ב: שירות מוכוון אדם; דיור בקהילה; קהילתיות ומניעת בדידות; טכנולוגיה, אוריינות דיגיטלית ומיומנויות המאה ה-21; תפיסות וייצוגים תרבותיים; ויחסה של מדינת הרווחה.

 

גובה המלגה:

* תואר שני: 2-1 מלגות בגובה של עד 5,000 ₪.  

* תואר שלישי: 2-1 מלגות בגובה של עד 8,000 ש"ח

(גובה המלגות יקבע בהתאם להחלטת ועדת השיפוט ובהתאם למספר הזוכים/ות)

 

מה יש להגיש?

א. תקציר המחקר (כולל נושא ובעיית המחקר, רציונל, שיטת המחקר ותרומתו האמפירית, תיאורטית ו/או יישומית). (עד עמוד וחצי).

ב. הסבר על הרלוונטיות של המחקר לנושא המלגה (עד חצי עמוד).

ג. קורות חיים

ד. עותק מהצעת המחקר ומסמך המעיד על אישורה (במידה ויש). 

ה. המלצה מהמנחה.

ו. רשימה של מקורות מימון נוספים שקיבל תלמיד המחקר/ה במהלך עבודתו על עבודת המחקר.

 

ההצעות תישפטנה לפי המידה בה המחקר עונה על דרישות הקול קורא, תרומתו הפוטנציאלית של המחקר לקידום הידע התיאורטי בתחום, ותרומתו היישומית של המחקר לקידום השדה החברתי של המוגבלות.

תינתן עדיפות לסטודנטים עם מוגבלות.

את הבקשה יש להגיש בדוא"ל ל-  disability.studies@mail.huji.ac.il

 

לוח זמנים:

את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מה-31.10.2020.

 

דרישות נוספות:

א. מקבל/י המלגה יתבקשו להציג את ממצאי המחקר שלהם/ן במסגרת אירוע של המרכז.

ב. הגשת דו"ח סיכום עם סיום המחקר (3-2 עמודים).