מוגבלות בראייה חברתית: איפה אנו עומדים ולאן שואפים - מפגש אחד עשר

תאריך: 
ד', 20/06/2018 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר 420 שבביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, באוניברסיטה העברית
נושא המפגש: מימוש הפוטנציאל האנושי: התפקיד של מערכות החינוך

 

מרצה: 
הרב רפי פוירשטיין ועדי נתן