מוגבלות בראייה חברתית: איפה אנו עומדים ולאן שואפים - מפגש עשירי

תאריך: 
ד', 13/06/2018 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר 420 שבביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, באוניברסיטה העברית
נושא המפגש: טכנולוגיה נגישה בעידן דיגיטלי: תרומתה לשילוב בחינוך
מרצה: 
אילנה בניש וניצן צליק