מוגבלות בראייה חברתית: איפה אנו עומדים ולאן שואפים - מפגש שביעי

תאריך: 
ד', 23/05/2018 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר 420 שבביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, באוניברסיטה העברית

נושא המפגש: "אף אדם אינו אי" – מחשבות מחודשות על פגיעות ותלות בחייהם של אנשים עם מוגבלות 

מרצה: 
ליאורה רופמן