מוגבלות בראייה חברתית: איפה אנו עומדים ולאן שואפים - מפגש שישי

תאריך: 
ד', 16/05/2018 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר 420 שבביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, באוניברסיטה העברית

נושא המפגש: עבודת מנהל המוגבלויות במשרד הרווחה תוך דגש על גישה ממוקדת אדם 

מרצה: 
מארק שמיס וסועאד דיאב