מוגבלות בראייה חברתית: איפה אנו עומדים ולאן שואפים - מפגש שמיני

תאריך: 
ד', 30/05/2018 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר 420 שבביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, באוניברסיטה העברית

נושא המפגש: הזכות להשכלה גבוהה והתרגום שלה לפרקטיקה 

מרצה: 
ד"ר ניצן אלמוג