מוגבלות בראייה חברתית: איפה אנו עומדים ולאן שואפים - מפגש שנים עשר (אחרון)

תאריך: 
ד', 27/06/2018 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר 420 שבביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, באוניברסיטה העברית
מפגש אחרון - סיכום 
מרצה: 
ד"ר שירלי ורנר