"מוגבלות בראייה חברתית: איפה אנו עומדים ולאן שואפים" מפגש פתיחה

תאריך: 
ד', 21/03/2018 - 14:30 עד 16:00

מיקום: 
חדר 420 שבביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, באוניברסיטה העברית

 

נושא המפגש: על אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומתן רקע לקורס
 

 

מרצה: 
ד"ר שירלי ורנר