אפרת לסטר-קידר

אפרת לסטר-קידר
דוקטורנטית בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול בראוולד

אפרת היא בעלת תארי בוגר ומוסמך בעבודה סוציאלית מטעם האוניברסיטה העברית. עבודת התזה שלה עסקה בתהליך עיצוב המדיניות של תקנות שכר מינימום מותאם בישראל. עבודת הדוקטורט שלה, בהנחיית ד"ר רוני הולר ופרופסור ג'וני גל, עוסקת בבתהליך במדיניות התעסוקתית ביחס לאנשים עם מוגבלות נפשית בין השנים 1990-2016. אפרת זכתה בשנה שעברה במלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים. 

לצד פעילותה האקדמית, עבדה אפרת בתחום השיקום, בתעסוקה נתמכת וכעובדת שיקום במוסד לביטוח לאומי. כיום היא רכזת קבוצת חברותא לדוקטורנטים בנושא של לימודי מוגבלות, ומשמשת גם כעובדת מחקר בבית הספר לעבודה סוציאלית.