ועדת היגוי

ניצן אלמוג

ד"ר ניצן אלמוג

ההסתדרות וביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר אילן

יואב קריים

מנהל שותף אשכול לפיתוח ושינוי חברתי, בית איזי שפירא