ד"ר גילי המר

גילי המר
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
02-5880340