יואב קריים

מנהל שותף אשכול לפיתוח ושינוי חברתי, בית איזי שפירא