ד"ר ניצן אלמוג

ניצן אלמוג
ההסתדרות וביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר אילן