עידית שמלה

סטודנטית לתואר מוסמך בביה"ס לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית

עידית בעלת תואר בוגר בריפוי בעיסוק. את מחקר התזה שלה עורכת עידית במרכז ללימודי מוגבלות בהנחיית פרופסור עדינה מאיר וד"ר רוני הולר, בנושא תפיסת מוגבלות של מרפאים בעיסוק. מחקר זה בוחן את עמדות המטפלים בנוגע למוגבלות ואת נטייתן לתפיסות מתוך מודלים חברתיים של המוגבלות אל מול מודלים פרטניים-רפואיים. עידית עובדת כמרפאה בעיסוק בבית החולים הדסה הר הצופים, ומטפלת באנשים לאחר פגיעות טראומטיות וכרוניות המגיעים לשיקום קצר וארוך טווח. בבית החולים משתתפת עידית בפרוייקטים בנושאי נגישות והתאמת סביבה ומקווה להמשיך ולהתמקצע בתחום זה בעתיד. 

 

המחקר עליו זכתה עידית במלגה מטעם המרגש בוחן את 'תפיסת המוגבלות בקרב מרפאים בעיסוק העובדים במחלקת שיקום'.