ד"ר ענת גולוס

ד"ר ענת גולוס
המעבדה לחקר סביבה, תרבות והשתתפות בקהילה
בית הספר לריפוי בעיסוק, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית