שונית גול

סטודנטית לתואר מוסמך בתכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית