פרופ' שירלי ורנר

שירלי  ורנר
חברת צוות המרכז ללימודי מוגבלות
מרצה בכירה וראשת תוכנית המוסמך בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
02-5881377