פרויקט מרצה אורח

קול קורא להזמנת מרצים/ות אורחים/ות בתחום לימודי מוגבלות
בכל חוגי האוניברסיטה העברית

 

מטרת קול קורא זה: לעודד מרצים ממגוון פקולטות לשלב הרצאות אורחות מתחום לימודי מוגבלות בקורסים אותם הם מלמדים. לצורך כך, המרכז ללימודי מוגבלות יממן הרצאות אלו. תינתן עדיפות לאירוח מרצה עם מוגבלות.

רקע: בשנים האחרונות מתחדדת ההבנה כי מוגבלות היא תופעה חברתית המתעצבת על-ידי גורמים סביבתיים, כלכליים, תרבותיים ופוליטיים. הבנה זו באה לידי ביטוי בהתפתחותם של לימודי מוגבלות; שדה מחקרי ביקורתי רב-תחומי אשר מבקש לבחון מחדש את ההבניה החברתית של קטגורית המוגבלות ויחסי הכח עימם מתמודדים אנשים עם מוגבלויות. בהיותו רב- תחומי, השדה של לימודי מוגבלות עוסק במגוון רחב של נושאים ודיסציפלינות, החל מחינוך ועבודה סוציאלית, דרך כלכלה ומשפטים ועד אומנות, היסטוריה, גיאוגרפיה ועיצוב. 

 

מה יש להגיש?

המרכז ללימודי מוגבלות מזמין מרצים ומרצות באוניברסיטה העברית מכלל הפקולטות ותחומי הידע להגיש הצעות לאירוח מרצה מתחום לימודי המוגבלות בקורסים שלהם.

על מרצה הקורס להעביר אלינו:

  1. פרטי הקורס (שם ותקציר)
  2. פרטים אודות המרצה האורח/ת ונושא ההרצאה. חשוב להדגיש את הרלוונטיות של ההרצאה לתחום המוגבלות בהקשרה החברתי.* 
  3. הסכמת המרצה האורח.

*מרצים אשר מעוניינים בהזמנת מרצה אורח, אך אינם מכירים מרצה ספציפי בתחום, יכולים לשלוח אלינו נושא הרצאה שבה הם מעוניינים. המרכז יעשה כמיטב יכולתו להיות לעזר בחיבור למרצים פוטנציאליים.

את הבקשה יש להגיש בדוא"ל ל-  disability.studies@mail.huji.ac.il. ניתן לפנות בכל שאלה למייל זה.

 

תנאים והתחייבויות:

- בשל מגבלות תקציב, המרכז שומר לעצמו את הזכות לבחון כל פנייה לגופה.

- המרכז יישא במימון שכרו של המרצה בגובה של 350 שקלים להרצאה של 90 דקות.

- בקול קורא זה אין הכוונה למימון מרצים אשר עובדים בארגונים שונים ויכולים לתת הרצאות אלו במסגרת עבודתם השוטפת בארגונים.

 

דוגמאות להרצאות שניתנו בשנה החולפת:

- במסגרת הקורס "ללמוד ללכת: הליכות בהקשרן התרבותי, ההיסטורי והפוליטי", של ד"ר שרירא, מהחוג ללימודי תרבות, התארחו נילי ברויאר ועידו גרינגרד ששוחחו עם הסטודנטים על הליכה בהקשר של מוגבלות.

- במסגרת הקורס "שינוי דיור, התאמת הסביבה ונגישות", של גב' לורי רוזנברג, מביה"ס לריפוי בעיסוק, התארחה מריאלה יאבו ששוחחה על נגישות לאנשים עם מוגבלות.

- במסגרת קורס "הספקטרום האוטיסטי: משפחות ומערכות", של ד"ר ג'ודה קולר מביה"ס לחינוך, התארח אסף מרקוביץ' אוטיסט בוגר שסיפר על חווייתו האישית ועל המודל החברתי של מוגבלות.