מרצים עם מוגבלות מתארחים בפקולטות השונות

קול קורא להזמנת מרצים אורחים בתחום לימודי מוגבלות
בכל חוגי האוניברסיטה העברית

מטרת קול קורא זה: לעודד מרצים ממגוון פקולטות לשלב בקורסים אותם הם מלמדים הרצאות אורחות מתחום לימודי מוגבלות. לצורך כך, המרכז ללימודי מוגבלות יממן הרצאות אלו. תינתן עדיפות לאירוח מרצה עם מוגבלות.

רקע: בשנים האחרונות מתחדדת ההבנה כי מוגבלות היא תופעה חברתית המתעצבת על-ידי גורמים סביבתיים, כלכליים, תרבותיים ופוליטיים. הבנה זו בא לידי ביטוי בהתפתחותו של לימודי מוגבלות; שדה מחקרי רב-תחומי אשר מבקש לבחון מחדש את יחסה של החברה לאנשים עם מוגבלויות. בהיותו רב- תחומי, השדה של לימודי מוגבלות עוסק במגוון רחב של נושאים ודיסציפלינות, החל מחינוך ועבודה סוציאלית, דרך כלכלה ומשפטים ועד אומנות, היסטוריה, גיאוגרפיה ועיצוב. 

 מה יש להגיש? המרכז ללימודי מוגבלות מזמין מרצים באוניברסיטה העברית מכלל הפקולטות ותחומי הידע להגיש הצעות לאירוח מרצה מתחום לימודי המוגבלות בקורסים שלהם.

על מרצה הקורס להעביר אלינו: (1) פרטי הקורס, כולל סילבוס הקורס; (2) פרטים אודות המרצה האורח/ת ונושא ההרצאה. חשוב להדגיש את הרלוונטיות של ההרצאה לתחום המוגבלות בהקשרה החברתי; (3) הסכמת המרצה האורח.

מרצים אשר מעוניינים בהזמנת מרצה אורח, אך אינם מכירים מרצה ספציפי בתחום, יכולים לשלוח אלינו נושא הרצאה שבה הם מעוניינים. המרכז יעשה כמיטב יכולתו להיות לעזר בחיבור למרצים פוטנציאליים.

את הבקשה יש להגיש בדוא"ל ל-  disability.studies@mail.huji.ac.il. ניתן לפנות בכל שאלה למייל זה.

תנאים והתחייבויות:

-          בשל מגבלות תקציב, המרכז שומר לעצמו את הזכות לבחון כל פנייה לגופה.

-           המרכז יישא במימון שכרו של המרצה בגובה של 300 שקלים להרצאה של 90 דקות ותשלום נסיעות (על המרצה יהיה להירשם כספק שירות בהתאם לתנאי האוניברסיטה).

-           בקול קורא זה אין הכוונה למימון מרצים אשר עובדים בארגונים שונים ויכולים לתת הרצאות אלו במסגרת עבודתם השוטפת בארגונים.

-           המרכז יבקש להסריט את ההרצאה כך שקהלים רחבים נוספים יוכלו לצפות בה. על המרצה האורח יהיה לתת הסכמה בכתב לצילום ההרצאה והפצתה.