השולחן העגול להוראת לימודי מוגבלות באקדמיה הישראלית

מפגשי שולחן עגול בנושא "הוראת לימודי מוגבלות באקדמיה הישראלית: סוגיות ולבטים"

בשנים האחרונות תחום לימודי המוגבלות החל לחדור אט אט לתוך מעוזי האקדמיה הישראלית. ביטוי לכך ניתן למצוא בקיום כנסים בנושא, הקמת מרכז ללימודי מוגבלות, מכון אלין בית נועם ללימודי מוגבלות, וקבוצות מחקר, הענקת מלגות ומענקי מחקר לחוקרות את התחום, ועוד. ביטוי נוסף ומרכזי ביותר הוא פתיחת קורסים אקדמיים במגוון  מחלקות: ממשפטים,  עבודה סוציאלית,  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה,  חינוך ועוד.

פריחה מאוחרת זו של "לימודי מוגבלות" באקדמיה הישראלית מעלה סוגיות ולבטים  הקשורים בדרכי ותכני ההוראה של התחום, חלקם ייחודים להקשר הישראלי וחלקם מאפיינים גם את ההוראה במדינות אחרות. בין השאר עולות הסוגיות הבאות: איך ללמד לימודי מוגבלות (כולל הביקורת הנוקבת של התחום כלפי אנשי המקצוע) במחלקות פרופסיונליות כמו עבודה סוציאלית, חינוך ומשפטים ? כיצד ניתן לחשוף את הסטודנטים הישראלים למגוון התיאוריות והמודלים  הקיימים כיום בעולם? כיצד ניתן "לתרגם" את אותם תיאוריות ומודלים לחברה הישראלית, על הקונפליקטים החברתיים שלה וההיסטוריה הייחודית של אנשים עם מוגבלות בתוכה? מה מקומם של רגשות וביטויים בהוראת לימודי מוגבלות? מה המשמעות של הוראת לימודי מוגבלות על ידי מרצים שאינם עם מוגבלות?  

במפגשים מתקיימים שולחן דיונים בסוגיות אלו ובסוגיות דומות אשר עולות על ידי משתתפיו. המפגשים כוללים הרצאות פתיחה של אנשי מפתח בתחום ולאחריהן נערך דיון משותף בשולחן עגול.

למי מיועדים המפגשים? למרצות ומרצים אשר מעבירים או מעוניינים להעביר קורסים בלימודי מוגבלות, קרי, קורסים המבקשים להציע לסטודנטים מסגרות ניתוח ביקורתיות ביחס להיבטיה החברתיים של תופעת המוגבלות, והמבקשים לחשוף באמצעותן את אותם המקומות בהם השוני הגופני והנפשי בין אנשים מעוצב בחברה המודרנית לכדי היררכיה כלכלית, תרבותית ופוליטית.

להצצה בתכני המפגשים האחרונים: לחצ/י כאן.

פורום לימודי מוגבלות חיפהשולחן עגול עברית