שולחן עגול: הוראת לימודי מוגבלות בישראל

9.5.18  מפגש ראשון של השולחן העגול בנושא "הוראת לימודי מוגבלות באקדמיה הישראלית: סוגיות ולבטים" 
במפגש ראשון מסוגו, התכנסנו סביב שולחן עגול על מנת לדון בסוגיות הנוגעות לאתגרים הייחודיים בהוראת לימודי מוגבלות. המפגש כלל הרצאות קצרות של ד"ר שגית מור, ד"ר נצן אלמוג, ד"ר עדי פינקלשטיין וד"ר רוני הולר- ולאחריהן נפתח הדיון למחשבות של כולם. במפגש נכחו מרצות ומרצים אשר מעבירים או מעוניינים להעביר קורסים בלימודי מוגבלות וכן סטודנטים ופעילים בתחום, המבקשים ליצור עבור סטודנטים מסגרות ניתוח ביקורתיות ביחס להיבטיה החברתיים של תופעת המוגבלות. 
לתמלול: לחצ/י כאן.

20.11.18  מפגש שני של השולחן העגול בנושא: "ללמד לימודי מוגבלות את אנשי המקצוע" 
המפגש דן בדילמות הקשורות בהוראת לימודי מוגבלות לאנשי מקצוע בתחומי הרפואה, השיקום, החינוך והרווחה.  במפגש התקיים שולחן עגול על מנת לדון בסוגיות אלו ובסוגיות דומות אשר עלו על ידי משתתפיו.
לתמלול: לחצ/י כאן.

11.4.19 מפגש שלישי של השולחן העגול  בנושא: "הרצאות אורחות: בין פורנו השראה לידע מתוך חוויה"
במפגש זה דנו בתפקידן של הרצאות אורחות בהוראת לימודי מוגבלות ובדילמות שהן מעוררות: מה מטרת מפגשים מעין אלה? האם יתכנו מטרות שונות בהקשרים אקדמיים שונים (לימודי מוגבלות/לא לימודי מוגבלות)? איך להימנע מ"פורנו השראה" ואיך לקדם ידע מתוך חוויה? מהם יחסי הכוח בתוכם נטועות הרצאות אלו – כוח של ידע, כוח כלכלי? אילו תכנים ומסרים עוברים או צריכים לעבור בהרצאות אלו? איך להבטיח שיעבור המסר שאני רוצה שיעבור – כמארח/ת וכמתארח/ת? ועוד. המפגש כלל הרצאות קצרות של אסנת להט וד"ר כרמית-נעה שפיגלמן, ולאחריהן דיון חופשי.

לתמלול: לחצ/י כאן.