Table of Contents

"אזרחות טובה? מקומם של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית" - סדרת מפגשים פתוחים תש"פ

 

בשנת הפעילות תש"פ דנו במקומם של אנשים עם מוגבלות כאזרחים בחברה הישראלית. במאה העשרים ואחת אזרחות במדינה דמוקרטית אמורה להעניק לאדם שורה של זכויות אזרחיות, פוליטיות וחברתיות. להיות אזרח גם גורר אחריו ציפייה כי האדם ימלא את חובתו האזרחית, כגון שירות צבאי/לאומי או השתלבות בשוק העבודה, ואף מסמן את הגבול בינינו לבין ה"אחר", זה שאינו אזרח. יחד עם זאת, מחקרים ביקורתיים מאתגרים את מושג האזרחות ומראים כי כרטיס הכניסה לעולם האזרחות אינו מחולק באופן הוגן, וכי קבוצות מסוימות בחברה מקבלות מעמד עודף על פני קבוצות אחרות. בסדרת המפגשים הזו, שהתקיימה במרחב הוירטואלי באמצעות תוכנת זום, דנו במעמד האזרחי של אנשים עם מוגבלויות בישראל ונבחן סוגיות שונות הקשורות למעמד זה.

 

פירוט הרצאות:

01.04.20 מוגבלות בימי קורונה - מבט ביקורתי על אנשים עם מוגבלות ומשבר הקורונה בישראל/ נעמה לרנר, עו"ד רויטל לן כהן ויואב קריים.

מפגש מיוחד עם שלושה דוברות ודוברים שהרצאו על נושאים שונים הקושרים בין משבר הקורונה לאנשים עם מגובלות: 

נעמה לרנר, "בזכות", המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות. ההרצאה תעסוק בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות המתגוררים במוסדות בעת משבר הקורונה, והיעדר שירותים מותאמים ומספקים עבור אנשים עם מוגבלות שמתגוררים בקהילה. עו"ד רויטל לן כהן – קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים ואמא לנער עם אוטיזם. ההרצאה תעסוק בכשלים המערכתיים של משרד החינוך ו/או המדינה בהבטחת שירותים חיוניים, מתאימים ואיכותיים לילדים ומתבגרים עם מוגבלויות ולבני משפחתם במצב החירום הנוכחי. יואב קריים, מנהל שותף של האשכול לשינוי חברתי, בית איזי-שפירא. נושא ההרצאה "בין קריסה להזדמנות – התמודדות עם זמני משבר" והיא תעסוק בבדידות של אנשים עם מוגבלות ובצורך ברשת תמיכה פיזית מעבר לזו הדיגיטלית בימים אלה.

לצפייה בהקלטת המפגש לחצו כאן | לתמלול המפגש לחצו כאן

 

22.04.20 עצמאות OUT: המסע אל עבר שיח פוליטי לא יכולתני/ ד"ר ליאורה רופמן

במסגרת המפגש ולאור יום העצמאות הקרב, נדון באופן ביקורתי במושג העצמאות וננסה להבין למה עצמאות זהOUT  באופן כללי ועוד יותר בעידן הקורונה. במאה העשרים ערך העצמאות אומץ על ידי תנועת הזכויות של אנשים עם מוגבלות ככלי פוליטי. בניסיונם להשתחרר מהדימוי התלותי והפגיע שהכתיב המודל הרפואי, נכים הגדירו מחדש את מושג העצמאות וניכסו אותו עבור עצמם. ובכל זאת, מתוך התנועה הושמעו גם קולות ביקורת שטענו מנגד כי ערך העצמאות ניזון ממקורות אייבליסטים וכי מדובר במושג שמשמר כוח פוליטי של קבוצות הגמוניות. מתוך כך נפנה לבחינה מחודשת של המושגים החלופיים "תלות" ו"פגיעות" וננסה להבין כיצד תפיסה זו יחד עם התמקדות במונח האוטונמיה פותחת צוהר להבנה מעמיקה של ניסיון החיים של אנשים עם מוגבלות והקשר שלהם לזולת.

המרצה: ד"ר ליאורה רופמן, מנכ"לית עמותת מיח"א ומרצה בקריה האקדמית אונו במסלול ללימודי חינוך וחברה

לצפייה בהקלטת המפגש לחצו כאן | לתמלול המפגש לחצו כאן

 

06.05.20 מה נשמע? צורות תקשורת חלופיות בעולם מדבר/ ד"ר מיכל גלייטמן

במפגש נשאל מה זו שפה? מה זו תקשורת? מה הקשר שלהן לדיבור? ומה המשמעות של אלה עבור מי שלא משתמשת בשפה דבורה? ההרצאה תאתגר תפיסות שגורות ביחס לשפה - למשל שחשוב לציית לחוקים ולדבר ״נכון״ כדי שיבינו אותך. במקום זאת תוצג גישה ששמה במרכז את חופש הבחירה של הדובר, ונדון בהשלכות של גישה כזו על האופן שבו אנחנו מבינים מוגבלויות שמשפיעות על שפה ותקשורת.

המרצה: ד"ר מיכל גלייטמן, עמיתת מחקר במכון ון-ליר בירושלים.

לצפייה בהקלטת המפגש לחצו כאן | לתמלול המפגש לחצו כאן

 

13.05.20 אהבה ללא גבולות? תפיסות עו"סים ביחס לזוגיות של אנשים עם מוגבלות שכלית במסגרות דיור חוץ-ביתיות/ עו"ס חן בונדורבסקי

על אף שהאמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות מדגישה את הזכות של אנשים עם מוגבלות לזוגיות, מיניות ומשפחה, גם כיום בחלק לא מבוטל של המקרים, אנשים עם מוגבלות שכלית אינם מצליחים לממש זכות זו. בהמשך לכך, נראה כי תפקיד מרכזי ביכולת לממש זכות זו הינו בידיהם של אנשי המקצוע, ובהם העובדים הסוציאליים. המפגש יעסוק באופן בו עובדות ועובדים סוציאליים המועסקים במסגרות דיור של אנשים עם מוגבלות שכלית תופסים את הזכות לזוגיות ומאפשרים לממשה.

המרצה: חן בונדורבסקי-היימן, M.S.W.. עו"ס במכבי שירותי בריאות ומטפלת רגשית בילדים על הספקטרום האוטיסטי בעמותה לילדים בסיכון.

לצפייה בהקלטת המפגש לחצו כאן | לתמלול המפגש לחצו כאן

 

27.05.20 א.נשים בזנות ומוגבלות: חיבורים ושותפויות / עו"ס הילי עישר אלמגור ופאנל עם נציגות מ"ארגמן - ארגון נשים עובדות"

במפגש ננסה לבחון את החיבורים, ההקבלות וגם ההבדלים שבין מוגבלות וזנות. בין השאר נדון בסוגיות של זהות, סוכניות (agency), אקטיביזם וכלכלה, והאופן בו א.נשים משתי הקבוצות מתמקמות,ים בתוכן. לאחר דברי הפתיחה, יתקיים פאנל בהשתתפות הדוברות/ים.

הדוברות/ים: הילה עישר אלמגור, אקטיביסטית, עמותת "ארגמן – ארגון נשים עובדות" נילי ברויאר, רכזת אקדמית, המרכז ללימודי מוגבלות, ודוקטורנטית בלימודי מוגבלות, אוניברסיטת אילנוי בשיקגו איילת בן נר, אקטיביסטית, עמותת "ארגמן – ארגון נשים עובדות" הוד הורביץ, אקטיביסט, עמותת "ארגמן – ארגון נשים עובדות" ד"ר ענת גרינשטיין, חוקרת בלימודי מוגבלות ופעילה ב"אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה"

לצפייה בהקלטת המפגש לחצו כאן | לתמלול המפגש לחצו כאן

 

03.06.20 רפורמה בתחום האפוטרופסות: אתגרים והזדמנויות /עו"ס בוני גולדברג ועו"ס ועו"ד אפרת רייך

ממשלת ישראל מינתה צוות בין-משרדי שמטרתו לבחון את תחום האפוטרופסות ואת החלופות לתמיכה והגנה על אנשים בגירים עם מוגבלות. הדו"ח של הצוות, אשר אושר ע"י משרדי המשפטים, הרווחה והבריאות ופורסם בפברואר שנה שעברה, הציג שורה של מסקנות העוסקות במקומו של האדם בהליך המינוי וכן בחסמים ליישום חלופות פחות מגבילות. במסגרת המפגש יציגו ראשת הצוות והמרכזת שלו את מסקנות הדו"ח וידונו באתגרים ליישומן.

הדוברות: עו"ד ועו"ס אפרת רייך, מרכזת הצוות הבינמשרדי לתחום האפוטרופסות וחלופות לתמיכה והגנה על בגירים וכיום  בצוות יישום המלצות ועובדת ביחידת האפוטרפוס הכללי במשרד המשפטים. ועו"ס בוני גולדברג, ניהלה בעבר את המינהל לשירותי קהילה ורווחה בעיריית ירושלים וכן היתה מנהלת מחוז ירושלים במשרד הרווחה. יו”ר הצוות הבינמשרדי לתחום האפוטרופסות וחלופות לתמיכה והגנה על בגירים וכיום בצוות היישום של המלצות הדו"ח

לצפייה בהקלטת המפגש לחצו כאן | לתמלול המפגש לחצו כאן

 

10.06.20 על מי מגנים המפעלים המוגנים? תעסוקה מוגנת ואנשים עם מוגבלויות/ עו"ד רון דרך ואנאיס די

במפגש ננסה לבחון באופן ביקורתי את השימוש בתעסוקה מוגנת. בחלק הראשון של המפגש יציג עו"ד רון דרך את המאפיינים של תעסוקה מוגנת ואת ההקשר החוקי שלה, וכן את הביקורת כלפיה. לאחר מכן, אנאיס די תעסוק בשאלה "של מי השיקום הזה?" תוך התמקדות בנעשה בתעסוקה מוגנת של משרד הבריאות ועל ניסיון וידע אישי שלה כ"משתקמת".

המרצים/ות: רון דרך, עו"ד, מנחה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות באוניברסיטה העברית, ואנאיס די, פעילה חופשית לזכויות בתחום בריאות הנפש

לצפייה בהקלטת המפגש לחצו כאן | לתמלול המפגש לחצו כאן

 

17.06.20 קצבאות נכות מבעד למודל החברתי/ד"ר נצן אלמוג וד"ר גל זוהר

על רקע המאבק הארוך להעלאת קצבאות הנכות והדיונים בנושא שינוי קצבת הניידות, ערכו ד"ר נצן אלמוג וד"ר גל זוהר מחקר השוואה בינלאומי מקיף הבוחן את תהליכי הערכת המוגבלות והתנאים הנלווים במערכות הקצבאות לאנשים עם מוגבלות בישראל ובעולם. בהרצאה יוצגו ממצאי המחקר העיקריים, ביניהם המסקנה כי השיח על קצבאות הנכות ומגוון הקצבאות הנלוות מחייב את מקבלי ההחלטות לבחון ולהכיר גישות ומודלים שונים למוגבלות ולקיים דיון ערכי-אסטרטגי העוסק במטרות מערכת הקצבאות, הגדרת הזכאויות, התנאים הנלווים והקשר בין מערכות הקצבה השונות. בנוסף נתייחס להקשר הייחודי של הקצבאות לאור המציאות התעסוקתית החדשה בישראל במשבר הקורונה.

המרצים/ות: ד"ר גל זוהר, מנהל יחידת מחקר ומדיניות, שירות התעסוקה. ד"ר נצן אלמוג, ראש המיקוד בשילוב והכלה, החוג לחינוך וחברה, הקריה האקדמית אונו.

לצפייה בהקלטת המפגש לחצו כאן | לתמלול המפגש לחצו כאן