שנת תשע"ז

מפגשים ייחודיים
אירוע הפתיחה של המרכז ללימודי מוגבלות
לקישור לצפייה בטקס  youtube
לתמלול המפגש לחץ כאן 

כנס סוף השנה של המרכז ללימודי מוגבלות
לקישור לצפייה בחלק הראשון של הכנס: https://www.youtube.com/watch?v=u88dFLl5Ob8&list=PLnbL9lXjhYhvNlWINWrdig...
לתמלול החלק הראשון של הכנס לחץ כאן

לקישור לצפייה בחלק השני של הכנס: https://www.youtube.com/watch?v=XEvJKPb7vaQ&list=PLnbL9lXjhYhvYYeQI9D7h_...
לתמלול החלק השני של הכנס לחץ כאן 

מפגשי חוקרים
מפגש בנושא 'טראומה בטיפול - רשומון מחקרי' התקיים ב4.1.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=OYcFg8eEAyk
לתמלול המפגש לחץ כאן 

מפגש בנושא 'מחקרים פורצי דרך בתחום המוגבלות בחברה החרדית' התקיים ב26.4.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=XogYIoKx9gE
לתמלול המפגש לחץ כאן 

מפגש בנושא 'בין הרפואי לחברתי - מחקרים בתחום המוגבלויות בבית החולים' התקיים ב8.3.2017
לתמלול המפגשלחץ כאן 

מפגש בנושא 'ליצור מתוך הנכות ולחקור לאור הפוליטי' התקיים בתאריך 7.6.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=OWVvwA0dAM4

מפגשי קולוקוויום
מפגש בנושא: 'הזכות לשילוב בתעסוקה' התקיים ב23.11.2016
לתמלול המפגש לחץ כאן

מפגש בנושא 'הזכות לשילוב בחינוך, מזרח לעומת מערב ירושלים' התקיים ב7.12.2016
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=BY2KfGqcl0A
לתמלול המפגש לחץ כאן 

מפגש בנושא 'תפיסה ממוקדת אדם ומימוש סל סיוע אישי' התקיים ב21.12.2016
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=41iRUEriHpE
לתמלול המפגשלחץ כאן

מפגש בנושא: 'הזכות לשילוב קהילתי בדיור' התקיים ב4.1.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=r32o-5seDu4
לתמלול המפגש לחץ כאן 

מפגש בנושא: 'זכות הבחירה ותמיכה בקבלת החלטות' התקיים ב18.1.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=RWWjqevtOQI
לתמלול המפגש לחץ כאן 

מפגש בנושא 'הזכות למשפחה: התבוננות על דילמת הפונדקאות בקרב אנשים עם מוגבלויות' התקיים ב1.3.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=l2LEqAAiasU
לתמלול המפגש לחץ כאן 

מפגש בנושא 'הזכות לקבלת שירות ברמה מיטבית: התבוננות על הרפורמה בבריאות הנפש' התקיים ב15.3.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=z9bDXKqVo-c
לתמלול המפגש לחץ כאן

מפגש בנושא 'מסגרות יום ושילוב בגיל הרך: שינוי המדיניות והחוק בעזרת קואליציית ארגונים והורים' התקיים ב19.4.2017
לתמלול המפגש לחץ כאן

מפגש בנושא 'השתתפות בחיי תרבות ופנאי' התקיים ב3.5.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=js3hl-QS2uA
לתמלול המפגש לחץ כאן 

מפגש בנושא ' Strategies for mobilizing and organizing people with disabilities for political advocacy' התקיים ב17.5.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=ooqWhkRHJvY
לתמלול המפגש לחץ כאן 

מפגש בנושא 'שיח הזכויות והמודל החברתי של המוגבלות בחברה החרדית בישראל' התקיים ב14.6.2017
לקישור לצפייה במפגש: https://www.youtube.com/watch?v=b2_4y0N4kWM
לתמלול המפגש לחץ כאן